Vererõhuaparaat MICROLIFE TÄISAUT BP B2 BASIC õlavarrele

77.00
Tootetutvustus, otstarve
Antud ostsillomeetriline vererõhuapraat on ette nähtud mitte-invasiiseks vererõhu mõõtmiseks 12 aastastel ja vanematel inimestel. Seade on kliiniliselt valideeritud patsientidel, kellel oli hüpertensioon, hüpotensioon, diabeet, pre-eklampsia, ateroskleroos, lõpp-staadiumis neeruhaigus ja rasvumuse all kannatavate patsientide puhul.

-Pestav manseti kate
-Andme mälu 30 mõõtmist
-Ebaregulaarse pulsi määramine

Kasutamisjuhised
1. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
2. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
3. Manseti paigalduse kontroll AR ekraanil näitab, et mansett on ideaalselt paigaldatud. Kui ilmub ikoon AR-A, ei ole mansett optimaalselt paigaldatud, kuid vererõhku saab siiski veel mõõta.
4. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud, pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
5. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja AQ.
6. Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest AK ja diastoolsest AL vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AM. Lugege ka teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
7. Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
8. Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul automaatselt välja.

Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameeldivat survet).

Selle vererõhumõõtja kasutamist raseduse ja preeklampsia korral on spetsiaalselt kontrollitud. Kui tuvastate raseduse ajal ebatavaliselt kõrge näidu, peaksite veidi aja (nt tunni) pärast uuesti mõõtma. Kui näit on endiselt liiga kõrge, konsulteerige oma arsti või günekoloogiga.
Käsitsi pumpamine
Juhul kui süstoolne vererõhk on kõrge (nt üle 135 mmHg), võib parem olla rõhku ise reguleerida. Kui vererõhumõõtja on pumbatud umbes tasemeni 30 mmHg (kuvatakse ekraanil), vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu. Hoidke nuppu all, kuni rõhk on umbes 40 mmHg võrra suurem kui eeldatav süstoolne väärtus, ning seejärel vabastage nupp.


Koostisosade loetelu

Vererõhuaparaat, mansett M-L 22-42 cm, hoiukott, kasutusjuhend


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informatsiooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult.
Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu ja kasutustingimusi!

Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.


Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.

Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.

Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.

Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.

Ärge ühelgi juhul seadet avage.

Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.

Kui teil esineb südame arütmia siis on soovtav enne seadme kasutamist konsulteerida oma arstiga. Tutvuge antud kasutusjuhendi «Ebaregulaarse südamelöögi (IHB) sümboli ilmumine» peatükiga.

Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos. See ei asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui tulumus ei vasta patsiendi sümptomitele. Ärge tuginege ainult mõõtetulemusele, alati arvestage teiste esinevate potensiaalsete sümptomitega japatsiendi seisundiga. Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.

Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see vajab arsti juhendatud ravi!

Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle, kui olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole milleski kindel. Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhuväärtusele.

Ravimi annuste muutmine või ravi alustamine arstiga eelnevalt konsulteerimata ei ole mitte mingil tingimusel lubatud.

Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus mõõdetud tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad erinevad teineteisest täielikult.

Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!

Raseduse korral peaksite oma vererõhku regulaarselt jälgima, kuna sel perioodil võib see olulisel määral muutuda.


ilitamistingimused

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus

Seadme ja pakendi sisu
Vererõhuaparaat, mansett M-L 22-42 cm, hoiukott, kasutusjuhend, paatareid

Seadmele on antud 5-aastane garantii