Vererõhuaparaat MICROLIFE TÄISAUT BP B3 COMFORT PC õlavarrele

97.00
Tootetutvustus, otstarve
Antud ostsillomeetriline vererõhuapraat on ette nähtud mitte-invasiiseks vererõhu mõõtmiseks 12 aastastel ja vanematel inimestel.

Mõõtmine toimub õhu sissepumpamise ajal mansetti (välditakse liigset survet õlavarrele)
Seadet saab ühendada PC-ga.
MAM: kolm mõõtmist ühe klõpsuga.
Suur ekraan.
Pestav manseti kate
Ebaregulaarse pulsi määramine.
Kliiniliselt testitud.
2 inimese andmemälu, kumbki 99 näiduga

Kasutamisjuhised
1. Valige standard- (üks mõõtmine) või MAM-režiim (kolm automaatset mõõtmist): vt üksikasju peatükis «1.».
2. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
3. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
4. Manseti paigalduse kontroll AR ekraanil näitab, et mansett on ideaalselt paigaldatud. Kui ilmub ikoon AR-A, ei ole mansett optimaalselt paigaldatud, kuid vererõhku saab siiski veel mõõta.
5. Mõõtmine toimub inflatsiooni ajal. Inflatsiooni kiirus võib varieeruda, see on täiesti normaalne.
6. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja BM.
7. Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest AM ja diastoolsest AN vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AO. Lugege ka teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
8. Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
9. Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul automaatselt välja.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameeldivat survet).

Koostisosade loetelu


Vererõhuaparaat, mansett M-L 22-42 cm, CD tarkvara, USB kaabel, vooluadapter, patareid, kasutusjuhend

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informatsiooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiuja kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.

Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.

Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.

Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.

Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.

Ärge ühelgi juhul seadet avage.

Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.

Kui teil esineb südame arütmia siis on soovtav enne seadme kasutamist konsulteerida oma arstiga. Tutvuge antud kasutusjuhendi «Ebaregulaarse südamelöögi (IHB) sümboli ilmumine» peatükiga.

Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos. See ei asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui tulumus ei vasta patsiendi sümptomitele. Ärge tuginege ainult mõõtetulemusele, alati arvestage teiste esinevate potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi seisundiga. Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.


Säilitamistingimused
-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus


Seadme ja pakendi sisu

Vererõhuaparaat, mansett M-L 22-42 cm, CD tarkvara, USB kaabel, vooluadapter, patareid, kasutusjuhend

Seadmele on 5-aatane garantii

Päritoluriik
Šveits