Termomeeter DIAGNOSTIC KONTAKTIVABA FC500

73.00
Tootetutvustus, otstarve
Termomeeter DR CHECK FC500 on kvaliteetne toode, mis sisaldab uusimat tehnoloogiat ja mida on katsetatud rahvusvaheliste standardite järgi.
See ainulaadse tehnoloogiaga termomeeter võimaldab saada iga mõõtmisega stabiilseid, soojushäiringuteta näite. 
Termomeeter DR CHECK FC500 on ette nähtud inimese kehatemperatuuri perioodiliseks mõõtmiseks ja jälgimiseks. Termomeetrit on kliiniliselt katsetatud ning on näidatud selle ohutust ja täpsust, kui seda kasutatakse kasutusjuhendi järgi.

Kasutamisjuhised
Kehatemperatuuri mõõtmine

1. Vajutage toitenuppu . Ekraanil kuvatakse 2 sekundiks kõik elemendid.
2. Ekraanil kuvatakse 2 sekundiks automaatselt viimane mõõtmistulemus koos ikooniga „M“ .
3. Kui ikoon „°C“ või „°F“ vilgub ja kõlab piiksatus, on termomeeter mõõtmiseks valmis .
4. Suunake termomeeter lauba keskkoha poole ja hoidke seda mitte rohkem kui 5 cm kaugusel. Kui laup on kaetud juuste, higi või mustusega, eemaldage enne mõõtmist need takistused tulemuse täpsuse suurendamiseks.
5. Vajutage käivitusnupp ja liigutage termomeeter ühtlaselt laubakeskkohast meelekohale (u 1 cm kulmust kõrgemal). Sinine valgus näitab mõõtmiskohta. 3 sekundi pärast annab pikk piiksatus teada mõõtmise lõpulejõudmisest. Kui enne pika piiksatuse kõlamist ei jõutud seadet meelekohale viia, korrake mõõtmist eespool kirjeldatud viisil, kuid liigutage termomeetrit veidi kiiremini.

6. Vaadake LCD-ekraanilt mõõdetud temperatuuri.

Koostisosade loetelu
Termomeeter, kandekarp, kasutusjuhend, 2 AAA-tüüpi patareid


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

l Termomeetrit võib kasutada ainult selles juhendis mainitud otstarbel. Tootja ei võta mingit vastutust valesti kasutamisest põhjustatud kahjude eest. 
| Ärge kunagi kastke termomeetrit vette ega muudesse vedelikesse. Puhastamiseks järgige jaotises „Puhastamine ja desinfitseerimine“ toodud juhiseid.
l Ärge kasutage termomeetrit, kui see on kahjustatud või kui märkate midagi ebatavalist.
l Ärge kunagi avage seadet.
l Palaviku varastes staadiumites võib esineda füsioloogiline reaktsioon vasokonstriktsioon, mis põhjustab jaheda naha efekti. Seetõttu võib selle termomeetriga mõõdetud temperatuur olla ebatavaliselt madal.

l Kui mõõtmistulemus ei ole patsiendi seisundiga kooskõlas või on ebatavaliselt madal, korrake mõõtmist iga 15 minuti järel või kontrollige tulemust teise termomeetriga.
l Seade sisaldab tundlikke osi ja seda tuleb seetõttu käsitseda ettevaatlikult. Järgige jaotises „Tehnilised andmed“ toodud hoiustamis- ja kasutustingimusi.
l Kaitske seadet:
* äärmuslike temperatuuride,
* põrutuste ja mahakukkumise,
* saastumise ja tolmu,
* otsese päikesevalguse,
* kõrgete ja madalate temperatuuride eest.
l Kui termomeetrit ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb patareid eemaldada.
l Ärge tehke mõõtmisi, kui toode on kokku puutunud tugeva elektromagnetvälja või staatilise elektriga.

Säilitamistingimused
Hoiustamistemperatuur –20 °C kuni +50 °C (–4 °F kuni 122°F) Maksimaalne õhuniiskus: suhteline õhuniiskus 15–95%

Seadme ja pakendi sisu
Termomeeter, kandekarp, kasutusjuhend, 2 AAA-tüüpi patareid

Päritoluriik
Poola