Pulssoksümeeter M70B

25.00
Tootetutvustus, otstarve
Seade pulsi ning arteriaalse vere hemoglobiini hapnikuga rikastumise määramiseks protsentides mitteinvasiivselt näpuotsast. Vajalik respiratoorsete haiguste, kõrgmäestiku tingimustes ning spordiga tegelemisel.

Kasutamisjuhised
1. Patareide paigaldamine
2. Sisestage üks sõrm (küüs ülalpool;soovtavalt nimetis või keskmine sõrm) seadme sõrmeavasse. Veenduge, et sõrm on täielikult sisestatud nii, et sensor katab täielikult sõrmeotsa.
3. Vabasatge seade,et klamber langeks alla sõrmele.
4. Vajutage ON/OFF nuppu 1, et seade sisse lülitada.
5. Ärge raputage sõrme testimise ajal. Soovitav on hoida mõõtmise ajal keha paigal.
6. Mõõtmise väärtused kuvatakse ekraanil mõne sekundi pärast.
7. Seade lülitub automaatselt välja pärast sõrme eemaldamist seadmest.


Tulba kõrgus graafikul 5 näitab pulsi ja signaali tugevust. Tulba kõrgus peab olema, sobivaks lugemiseks, kõrgem kui 30%.

Seade peab olema võimeline õigesti mõõtma pulssi et saada korrektne SpO2 väärtus. Veenduge et pole midagi pulsi mõõtmist takistavat, ennem kui tuginete SpO2 mõõtmise tulemusele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
• Ärge kunagi pange seda seadet üleni vette või muudesse vedelikesse. Puhastamisel järgige alalõigus «Puhastamine ja desinfitseerimine» toodud juhiseid.
• Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.
• Ärge ühelgi juhul seadet avage.
• See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja kasutustingimusi!
• Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
• Seadme töö võib olle häiritud kui seda kasutatakse tugeva elektromagnetvälja läheduses nagu mobiiltelefon, raadio ning me soovitame hoiduda neist vähemalt
1 m kaugusele (vastavalt 60601-1-2 tabel 5). Juhtudel kui kahtlustate et seda pole võimalik vältida, palun kontrollige eelnevalt seademe töökorraseisundit.
• Mitte kasutada seadet MRI ja CT keskkonnas.
• Antud seade pole mõeldud pidevaks monitoorimiseks.
• Antud seadmel pole alarmi funktsiooni ning seetõttu pole see sobiv medtsiinilste tulemuste hinnanguks. Ärge kasutage seadet olukordades kus on vajalik alarm.
• Ärge steriliseerige seadet autoklaavis või etüleenoksiid sterilisatsiooniga.
• Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid selle seest välja.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega. Selle seadme kasutamine ei ole kavandatud
asendama teie arsti konsultatsiooni.

Säilitamistingimused
Töötingimused: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
≤ 80 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
≤ 93 % suhteline maksimaalne niiskus

Seadme ja pakendi sisu
Pulss-oksümeeter, 2 AAA patareid, kasutusjuhend.

Päritoluriik
Hiina