Vererõhuaparaat MICROLIFE TÄISAUT BP B6 CONNECT õlavarrele

103.00
Tootetutvustus, otstarve
Antud ostsillomeetriline vererõhuapraat on ette nähtud mitte-invasiiseks vererõhu mõõtmiseks 12 aastastel ja vanematel inimestel. Seade on kliiniliselt valideeritud patsientidel, kellel oli hüpotensioon, diabeet, pre-eklampsia, ateroskleroos, lõpp-staadiumis neeruhaigus ja rasvumuse all kannatavate patsientide puhul. Seade võib määrata ebaregulaarse pulsi, mis vihjab kodade virvendusarütmiale (AF). Pidage silmas, et seade pole ettenähtud AF diagnoosimiseks. AF diagnoos võib olla kinnitatud ainult EKG uuringu abil. Patsiendil on soovitav pöörduda arsti poole.


MAM: kolm mõõtmist ühe klõpsuga

Seade on Bluetoothiga vastava tasuta äppi-ga ühendatav nutiseadmega (Android 4.4 või uuem ja iPhone iOS 8.0 või uuem).
2 inimese andmemälu, kumbki 99 mõõtetulemust.
Ebaregulaarse pulsi määramine.
Seadmele on 5-aatane garantii.
Kliinilistelt testitud.

Kasutamisjuhised
1. Valige standard- (üks mõõtmine) või MAM-režiim (kolm automaatset mõõtmist): vt üksikasju peatükis «2.».
2. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
3. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
4. Manseti paigalduse kontroll BT ekraanil näitab, et mansett on ideaalselt paigaldatud. Kui ilmub ikoon BT-A, ei ole mansett optimaalselt paigaldatud, kuid vererõhku saab siiski veel mõõta.
5. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud, pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
6. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja BS.
7. Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest AP ja diastoolsest AQ vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AR. Lugege ka teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
8. Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
9. Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul automaatselt välja.

KVA tuvastus on aktiveeritud ainult MAM-režiimis.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameeldivat survet).
Selle vererõhumõõtja kasutamist raseduse ja preeklampsia korral on spetsiaalselt kontrollitud. Kui tuvastate raseduse
ajal ebatavaliselt kõrge näidu, peaksite veidi aja (nt tunni) pärast uuesti mõõtma. Kui näit on endiselt liiga kõrge, konsulteerige oma arsti või günekoloogiga. Raseduse ajal võib AFIB sümbolit eirata.

Koostisosade loetelu

Vererõhuaparaat, regiidne mansett M_L 22-42 cm, manseti hoidik, vooluadapter, hoiukott, patareid, kasutusjuhend

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informatsiooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiuja kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.

Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.

Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.

Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiiltelefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.

Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.

Ärge ühelgi juhul seadet avage.

Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.

Kui teil esineb südame arütmia siis on soovtav enne seadme kasutamist konsulteerida oma arstiga. Tutvuge antud kasutusjuhendi «Ebaregulaarse südamelöögi (IHB) sümboli ilmumine» peatükiga.

Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos. See ei asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui tulumus ei vasta patsiendi sümptomitele. Ärge tuginege ainult mõõtetulemusele, alati arvestage teiste esinevate potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi seisundiga. Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.


Säilitamistingimused

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F

15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus


Seadme ja pakendi sisu

Vererõhuaparaat, regiidne mansett M_L 22-42 cm, manseti hoidik, vooluadapter, hoiukott, patareid, kasutusjuhend

Päritoluriik
Šveits